De Nieuwe Buurt krijgt vorm!

De ontwikkeling van de Nieuwe Buurt is in volle gang. De eerste woningen van De Nieuwe Buurt fase 1 worden binnenkort opgeleverd. Rond de oplevering van deze woningen maken we de 1e fase woonrijp. Dat betekent dat we de definitieve bestrating en groen gaan aanbrengen.  

 

Twee nieuwe bruggen (2), voorzien van kademuren in aantrekkelijk metselwerk, vormen de toegang tot de wijk. Het autoverkeer van toekomstige bewoners ontsluit via deze twee nieuwe bruggen naar de Goudrenet en dan naar de Bellefleur. Voor langzaam verkeer plaatsen we een fiets-/ voetgangersbrug naar de Jonathan (1). Het bouwverkeer blijft via de tijdelijke dam op de Schapedrift ontsluiten (3).

 

De werkzaamheden voor het woonrijp maken van fase 1 starten begin februari en zijn naar verwachting in juli 2018 gereed. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag, van 7:00u tot 17:00u.

 

Naast het woonrijp maken van de eerste fase start ook de bouw van de woningen van de tweede fase (aan de kant van de Schapedrift). Begin 2019 voorzien we dit deel van De Nieuwe Buurt van de definitieve verharding.