Bouwrijp maken van de Vlotlocatie

De gemeente Hardinxveld Giessendam heeft De Kuiper Infrabouw opdracht gegeven voor het uitvoeren van een bodemsanering en het bouwrijpklaarmaken van de Vlotlocatie/Blauwe zoom. Dit projectgebied wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. De bodemsanering wordt uitgevoerd op de voormalige Vlotlocatie aan de Buitendams 410. De huidige toplaag wordt verwijderd en afgevoerd, waarna weer voorzien van een laag schone grond.

 

Werkzaamheden op de locatie
De werkzaamheden starten begin maart en zullen eind mei worden afgerond. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag, van 7:00 tot 17:00.

Voor de uitvoering hiervan wordt gebruik gemaakt van de inrit aan de Schapendrift. Zie onderstaande afbeelding.